Bảng Giá Màn Hình iMac

Bảng Giá Màn Hình iMac

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình iMac 21.5 20133,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 4K MNDY23,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 4K MNE023,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 20103,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 20113,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 20123,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 20144,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 20154,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 MK142 20164,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 MK442 20164,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 MMQA24,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MK472 20167,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MK482 20167,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MNE927,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MNED27,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 20107,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 20117,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 20127,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 20137,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MC3093,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MC5083,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MC5093,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MC8123,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MC8133,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MC8143,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MD0933,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MD0943,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MD0953,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MD0963,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac ME0863,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac ME0873,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac ME0883,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac ME0893,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac MF8833,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20103,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20113,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20123,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20133,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20143,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20153,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20163,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20173,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20183,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20193,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 20203,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Mockup3,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 20177,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 20187,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 20197,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 20207,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 5K7,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình iMac Retina 5K 27 Inch 20147,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%