Bảng Giá Màn Hình Laptop Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Acer V5-571/ 573/ 531/ 522590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer W1-810/ W1-811590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer W500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A315790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer AN515 51990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire 31,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire 5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire A3151,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire A515890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire AN515890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E1 470890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E1 571790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E5 471890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E5 473G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E5 475990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E5 573990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E5 576G1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire E5 774G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire ES1 5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire F 15890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire F51,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire R31,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire R7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire S5 3711,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire S7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire Switch 12890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire Switch SW 016990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire Switch SW 3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire V Nitro 15890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire V Nitro 17990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire V171,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire V3 372990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire V3 5711,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire V5 171990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire V5 571990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire VN7 793G990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire VX 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire VX15890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire Z1402 35NV890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire 7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer C910 54M1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Chromebook 15890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Chromebook Tab 10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer E1 572890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer E5 471890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer E5 572G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer E5 573G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer E5 575890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer EMACHINES E730G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer F5 572G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer FERRARI 5000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer G3 573890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer HELIOS 300890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Nitro 51,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Nitro 5 AN515790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Nitro 5 Spin890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Nitro VN7 571G 579B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer P648690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator 171,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator 21 X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator 21X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator 700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator 8690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator G5 793890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator G9690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator GX 792890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Predator PH317 51890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer R5 471T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer R7 572890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer S3 391890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer SF314 52890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin 3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin 3 SP314890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin 5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin 5 SP513890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin SA 271P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin SA5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin SP315 511,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin SP513 511,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin SP513 52N890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Spin SP515 51GN990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Swift 3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Swift 5 SF5141,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Swift 7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Swift SF315 51 530V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Switch 7890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Switch Alpha 12890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Switch SW512890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer TravelMate P648790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Ultrabook S31,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Ultrabook S7 391890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V3 371990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V3 471G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V3 4721,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V3 571890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V3 572990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V5 431690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V5 471G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V5 571G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V5 572890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V5 573G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer VX5990,00006-12 ThángGiảm 3-20%