Bảng Giá Màn Hình Laptop Axioo

Bảng Giá Màn Hình Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Axioo Aerobook890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo CNW 55221,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo CNW 5623790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo CNW 56451,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 3225890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 54431,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 5445790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7043790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7047890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7087790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7247790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNW 7287790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo MKU P323990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo Neon RNO 55251,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Axioo Neon W246HU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%