Bảng Giá Màn Hình Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình 15.6 FHD Dell Vostro 15 75701,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell 1537 15.4990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 5559/ N5559 15.6 Slim FHD chống chói990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 6400 14.1 LED990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 7348 13.3 SLIM 30P FHD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 1640 16.0 LED1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS M1330 13.3 SLIM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell 15R1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Alienware 17 R23,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Alienware 17 R33,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Alienware 17 R43,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Alienware 17R53,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Alienware 183,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Chromebook 73103,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell G7 7588 N7588D3,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 5447890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron N5378990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 5370 F5YX01790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 10Z 1120890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 11 31482,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 11 31682,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 11 31692,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 13 5368 22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 13 53701,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 13 73701,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 13 73731,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 13 7378 21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 13Z 53231,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 14 74371,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 14 74601,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 14 Gaming 74661,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 14 N3437890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 75691,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 7570 782P811,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 75721,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 75791,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 Gaming 55761,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 Gaming 55771,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 15 N75661,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 17 77731,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 17 77791,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 17R 57201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 17R SE 77201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 34581,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 34591,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 34621,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 34671,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 3467 N3467A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 3476 N3476A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 3476 N3476B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 3567 N3567Q1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 3576 701531881,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 38781,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 50001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 5368 T5368C1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 57481,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 57491,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 57551,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 57581,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 57591,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 5767 XXCN421,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 57701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 7577 J58Y211,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 7577 N75771,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 7577A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 77371,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron 77461,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron I5577 5335BLK PUS1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron M521R 55251,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron M531R 55351,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron M731R 57351,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron N55371,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron N55591,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron N5559 N5559A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron N5559 N5559D1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Inspiron T3158 700718231,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 13 73801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 14 E54501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 3480 701230771,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 34901,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 35701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 3570 L5I370151,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 358035881,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 51751,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 51791,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 52801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 528052881,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 52891,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 52901,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 5404 Rugged1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 5414 Rugged1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 54501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 5480 701443581,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 548054881,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 5490 TD70X1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 55701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 5570 L5570B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 55801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 5580 701443571,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 55901,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 7404 Rugged1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 7414 Rugged1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 7470 L4I77470W1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 74801,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 7480 701230901,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude 74901,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E72401,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E7240 ULTRABOOK1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E72501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E72701,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E7270 700773151,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E72801,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E72901,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E7359 C3I7117W1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E74401,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Latitude E74801,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Precision 75201,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Precision 77101,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Precision 77201,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Precision M35101,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Precision M67001,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Precision M75101,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Precision M77101,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Studio 17471,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Studio15691,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 141,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 15 35681,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 15 55681,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 15 75701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 34461,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 34581,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 34681,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 3468 K5P6W141,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 3478 R3M9611,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 5568 V5568F1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 75701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 7570 701385661,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro 7570 V7570B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro N5370A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro V35681,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro V5468A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro V54701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell Vostro V55681,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 11 4020Y2,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 11 i5 4210Y2,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 121,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 12 9Q331,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 131,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 13T 9365 701305881,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 14 1864SLV1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 151,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 15 6Y6011,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 15 700824951,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 15 95301,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 15 95701,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 15 95751,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 15 FYK3F11,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 15 L521X1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 93431,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS 93601,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS DUO 121,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS DUO 131,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS L412Z1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS L421X1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS L501X1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS L5021,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Dell XPS131,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%