Bảng Giá Màn Hình Laptop Fujitsu

Bảng Giá Màn Hình Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Fujitsu AH532690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH532GFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH544890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH544G32890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH552790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH552 SL1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH552SL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH5621,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH564890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E544890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E554890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E556890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E736990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E743690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E7531,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E754690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E755890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Lifebook U904790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu P702890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu P771690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu P772890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu PH530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Q704890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S752790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S761 VPRO890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S762890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S781990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S904890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S935790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu T730690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu T900990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu T901890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu TH700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U554990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U574 Ultrabook990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U745690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U745 Ultrabook890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U7471,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U772990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu UH554890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu UH574990,00006-12 ThángGiảm 3-20%