Bảng Giá Màn Hình Laptop Lenovo

Bảng Giá Màn Hình Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Lenovo ThinkPad 13 G2 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad 13 GEN 2 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad E560 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad E570C 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad E580 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Edge E130 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Edge E430 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Edge E49 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Edge E580 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L380 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L420 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L440 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L450 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L460 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L480 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L520 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L530 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L540 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L560 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad L580 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad P51 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad P71 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad S430 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad S431 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad S440 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad S531 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad S540 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T420 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T420S 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T430 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T430S 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T430SI 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T430U 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T431S 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T440 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T440P 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T450S 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T450S 14 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T460P 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T460S 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T470 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T470S 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T480S 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T510 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T520I 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T530I 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T540P 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T550 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T560 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad T570 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Table 2 1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad W510 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad W520 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad W530 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad W540 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad W541 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad W550S 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X1 Yoga 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X121E 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X201 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X220 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X220I 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X230 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X230T 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X250 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X260 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X270 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad X280 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Yoga 12 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Yoga 14 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Yoga 15 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Yoga 260 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Yoga 370 1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo U160 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo U31 70 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo U41 70 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo V330 15IKB 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo V470 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo V480C 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe K5 Plus 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe P1A42 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe P1m 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S1 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe SHot 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X2 Pro 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe Z 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe Z2 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe Z2 Plus 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe Z2 Pro 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Xiao Xinrui 7000 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Xiaoxin 5000 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Xiaoxin TB 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Y40 70 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Y40 80 1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Y400 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Y410 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Y50 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Y5070 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Y7070 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 13 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 11 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 13 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 830F 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 Pro 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 3 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 3 (14 Inch) 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 3 14 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 3 8 YT3-850M 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 3 Pro 1370 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 500 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 500 14ISK 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 500 15 Inch 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 500 15 Seria 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 510 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 510 14 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 510 14ISK 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 520 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 520 14ISK 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 700 (14 Inch) 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 700 14 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 900 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga A12 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga A12 YB-Q501F 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga B8000 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Pro 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Pro YT3-X90L 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z2 Pro 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z400 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z4070 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z5 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z5070 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z510 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z90 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ZUK Edge 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ZUK Z1 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình ThinkPad Lenovo L512 1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%