Bảng Giá Màn Hình Laptop LG

Bảng Giá Màn Hình Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình LG 11T740-GH30K1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 11T740-GH50K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-G.AT5SA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-G.AT7WA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GH5BK1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GT30K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GT3HK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 13ZD940890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG 14U530690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Aurora Xnote S430890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Aurora Xnote S530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG E500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Gram 13Z970-A.AAS5U1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX50K1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX5GK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX5SK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG GX70K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG KX50K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Opimus Pad790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P220890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG P300180,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Table V400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG UT50K95,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG V500 G Pad 8.3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote N450890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote P210120,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote Z45095,00006-12 ThángGiảm 3-20%