Bảng Giá Màn Hình Laptop Samsung

Bảng Giá Màn Hình Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Samsung NP990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP300E4X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP300E4Z890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP300E4Z i3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP300E5Z990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP300V4Z790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP350U2Y i3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP500R5L990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP600B4C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP600B5BH1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP700G7A1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP700G7C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP700Z3A990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP800G5H1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP900X4C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP900X5N690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP930X2K1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP930X5J1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP930X5JI1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP940X3M990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP940X5JI890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP940X5M690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung NP940Z5L690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung Q330790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung Q530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung Q701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung Q700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung QX310890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung QX410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung QX411890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung QX412890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung QX510990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R18890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R251,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R25PLUS1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R4081,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R418890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R4251,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R4281,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R4391,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R439 i5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R440690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R455990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R463890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R469890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R4801,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R5051,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R5091,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R5171,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R519690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R522990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R523990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R525790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R528990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R538790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R540990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R55890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R560890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R5781,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R58790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R580990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R590890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R60690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R610790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R6201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R7001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R710890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R717890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R719790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R728890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R730790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung R780890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC418890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC508790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC510890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC5121,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC5201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC528790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC710990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC728990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RC730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RF410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RF510990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RF5111,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RF710690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RF711890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RF712890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV408790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV415790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV418890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV508890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV509890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV511890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV513890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV5151,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV518690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV520990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV709790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV718890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung RV7201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung SA31990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung SF310890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung SF311790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung SF4101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung SF411790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung SF511890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung W2018 Eliacim590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung W2018 Zunbo590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X1181,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X1201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X125890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X22990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X3601,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X418890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X420890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X520790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung X65890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Samsung XE303C12690,00006-12 ThángGiảm 3-20%