Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Sony SVS13 13.3 SLIM 1600*900990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VGN-CR/ VGN-C/ VGN-CS/ VGN-FJ/ PCG-3/ PCG-5/ PCG-7 Series 14.1 Wide gương990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VGN-G 12.1 SLIM990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VGN-SR Màn Hình 13.3 LED990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VGN-SZ Series 13.3 Wide Gương990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VGN-TX/ VGN-TZ/ VGN-TT 11.1 SLIM990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPCB/ PCG-2/ VGN-BX/ VGN-BZ/ VGN-F/ VGN-FZ/ VGN-FE/ VGN-N/ VGN-NR/ VGN-NS/ PCG-4 Series 15.990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPCCA 14.0 SLIM990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPC-CB/ VPC-EB/ VPC-EE/ VPC-EH/ VPC-EL 15.6 LED dày990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPC-EG/ VPC-EK 14.0 LED dày990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPC-M/ VPC-W Màn Hình 10.1 LED dày990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPC-S/ VPC-SB/ VPC-SC/ VPC-Y 13.3 SLIM990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPC-YB/ VPC-YA 11.6 SLIM990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPCZ Màn Hình 13.1 SLIM Core 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPCZ Màn Hình 13.1 SLIM Core I FHD990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony WT18i/ Walkman490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony X10/Docomo490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z Ultra/ XL39H890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Z3 mini490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony FLIP SVF14N26SGB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SGP-T111890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVD 11215CVB1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVD 11225PXB1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVF15 218CX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVF15322SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVP 1321DCXS1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVP 13223SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVS13 122CX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony SVT 13 134 CX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CA1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CN1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CV1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11216PG1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Duo SVD 11225CY1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio E SVE111B11W1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio EB4KFX1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A FLIP SVF 13N13CX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A FLIP SVF 13N17PX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 14A SVF 14N22SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N22SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N26SH1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N27SA1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532H4E1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532JCG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532LSG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF 15A1DPX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF 15N190X1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF14A16CXB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CM1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CW1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Pro 13 SVP 1321GGXI1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Pro 13 SVP13213CX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Pro 13 SVP1321M2EB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Pro13 SVP 13212SF1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio S VJS132X0411S1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio S VJS132X0611S1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SV S151290X1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVD 13219SC1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVD112A1SW1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVD13211SGW1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVD13212SHB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE 1513KCXS1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE 1513MCXS1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE 1513MPX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE 17135CG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE 17137CX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE111,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE131,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE14 A35CXH1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE141R11W1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE15137CXS1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE151A11W1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVE171C11L1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 13N12SG I51,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 13N13CX1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 13N17PXB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 14N13CXB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 14N16SGB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 14N26SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 15322SGW1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 15323CXW1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 15328SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF14 A16SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF14 N11CXB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 15214CXW1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 15322SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 15328SGB1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVF 15328SGW1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVP 13218PG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVP 11216SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVP 13213SG1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVS 13A25PN1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVS 13A25PX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVS 13A2APX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVS 15135CH1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVS 15135CN1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVS 13123CVB1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT 14126CX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT 1412ACX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT 141C11W1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT 15114CX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT 13 12BPX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT 13 135CX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT 13 1390X1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT14 113CX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVT14 124CX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVZ 13116GGI1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio SVZ 1311EGX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Tap 111,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio VPC Z21BGX1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio VPC Z227GG1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio VPC EB2PGX1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio VPC F13QFX1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio VPC S111FM1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio VPC S137GX1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio VPC SC41FM1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Z VJZ131X0111S1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Vaio Z VJZ131X0211S1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Sony VPC EA34FX I31,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%