Bảng Giá Màn Hình Macbook Air

Bảng Giá Màn Hình Macbook Air

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình (Apple 2013) A1465 NGUYÊN CỤM1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Apple A1126,A1260,1266) 15.4 Led1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Apple Macbook Air Retina 12" 2015-2016 A1534) NGUYÊN CỤM đủ màu2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Air 13.3 "A1466 2012 2013 2014 2015)2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Air 13.3 "A1466 2012) nguyên cụm2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Air A1369) 13.3 INCH Led Slim2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 11 inch A13702,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 11 inch A14652,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A1465 (2013, 2014) 11.6" Mỏng2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A1465 (2013, 2014) 11.6" NGUYÊN CỤM2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 inch A13422,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook 12 inch MNYK2SA2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 11 inch2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 13 inch2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 13 inch 20112,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 13 inch 20172,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 13.32,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20082,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20102,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20112,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20122,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20132,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20142,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 2014 MD711B2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 2014 MD712B2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20152,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 2015 MJVE2ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 2015 MJVP22,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 2015 MJVP2ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20162,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 2016 MMGF2 132,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20172,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air 20182,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A11852,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A12782,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A13692,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A13702,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A14062,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A14652,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A14662,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air A15342,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MB0032,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MB5432,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MB9402,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC5032,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC503ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC5042,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC5052,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC5062,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC506LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC9652,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC9662,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC9682,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC968LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC968ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC9692,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MC969ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD2232,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD223LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD223ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD2242,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD2312,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD231LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD2322,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD232LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD232ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD72,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD711B2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD711LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD711ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD7122,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD712B2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD712ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD7602,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD760C2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD760CTO2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD760LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD760ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD7612,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD761LL2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD761ZP2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MD7712,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MJVG22,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MJVM22,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MQD32SA2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Air MQD42SA2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook MGX722,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook MGX822,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook MGX922,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook MJY32 20152,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook MK4M2 20152,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%