Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Acer A1-713590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A1-724/ A1-734/ Talk S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A1-810590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A3-A11/ A3-A10/ Iconia Tab 10.1"590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-710/ B1-713/ B1-A71590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-720/ B1-721590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-723/ A5301590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-730/ B1-730HD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-730/ B1-731590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-733/ Talk 7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-740590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-770/ Novo 7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B3-A20590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer C720/ HP X360 11.6 Led slim (30 PIN)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-831590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia A1-830590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia A1-840590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A100/ A101590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A500/ A501590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A510/ A511590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A700/ A701590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W3-810590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z330590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer M3 13.3 INCH LED590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer S7/ V3-371 13.3 Inch Led Slim 30PIN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer V3-551590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer W1-810590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer W510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A1-840/ A1-841 đen590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A1-840/ A1-841 trắng590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A1-850590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A3-A20/ Iconia Tab 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A3-A30/ Iconia Tab 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer A3-A40/ Iconia Tab 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Aspire P3/ P3-171590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-750590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer B1-A71590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia B1-820/ One 8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia One 10 B3-A20590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia One 8/ B1-850590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A210590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W4-820/ W4-821590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E600590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid M220590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid M330590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X2 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X2 (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z220590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z320590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z5/ Z150590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z520590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z530S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6 PLUS590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z630590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z630S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer One 7/ B1-760HD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Switch 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Acer A1 830590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia B1 721590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia B1 723590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia One 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia One 7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia One 8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab 10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab 7 A1 713590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab 8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A101590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab A500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab B1 A71590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Tab W510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia Talk S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W4 820590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W4 820P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W4 821P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W510P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W511590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W511P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Acer Iconia W701P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%