Bảng Giá Màn Hình Tablet Surface

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Surface 3/ 16451,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 1/21,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 33,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 43,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 53,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 64,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 74,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro X5,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface RT1/ 1516/ Surface 1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface RT2/ Surface 21,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface RT2/1514890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 32,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface 11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface 21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface 32,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Book5,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Book 2 13.55,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Book 2 155,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 22,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface Pro 44,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Surface RT 11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%