Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại HTC

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại HTC

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC 10 Evo (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC 10 Evo (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC 10/ One M10 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC 10/ One M10 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC A310E/ Explorer290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC A320E/ Desire C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC A9191/ G10/ Desire HD (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC A9292/ Evo 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC B810X/ Buterfly 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC B810X/ Buterfly 2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC C110E/ PIO6110/ Radar290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 200290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 210290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 300290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 310290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 320290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 326290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 501290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 516290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 526290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 600290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 601290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 610290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 616290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 620G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 628 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 628 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 630/ 626/ 530/ 650290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 700290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 728G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 816G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 820G Plus Dual290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 825 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 825 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire 826 Selfie Dual290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Desire Eye/ M910X/ M8 Eye (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Evo View 4G PG-41200 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G1/ A71XX/ Dream (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G11/ S710E/ Incredible S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G12/ S510E/ Desire S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G13/ A510E/ Wildfire S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G14/ Z710E/ Sensation290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G15/ C510E/ Salsa290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G16/ A810E/ ChaCha290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G17/ X515M/ Evo 3D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G18/ Z715E/ Sensation XE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G19/ X710E/ Raider 4G (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G19/ X710E/ Raider 4G (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G2/ A6161/ Magic290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G2/ A7272/ Desire Z Vision290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G20/ S510B/ Rhyme290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G21/ X315E/ Sensation XL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G22/ X715E/ Amaze 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G23/ S720E/ One X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G24/ T320E/ One V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G25/ Z520F/ One S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G6/ A6363/ Legend (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G7/ A8181/ Bravo290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G8/ A3333/ Wildfire290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC G9/ A6366/ A6380290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC HTV31/ Buterfly 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC J/ Z321E/ Titan 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC M8S/ M8W (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One 2 Mini/ M8 Mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One 2/ M8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One A9S/ 2PWD200 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One A9S/ 2PWD200 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One E8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC ONE E9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One E9S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One M7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One M9 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One M9 (trắng) (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One M9 Plus/ M9+ (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One M9S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One Max/ T6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One ME/ ME Dual (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One Mini/ M4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One S9/ 2PRG200 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One SV/ C520E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One X10/ X10u (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One X9 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC One X9 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC S728/ One X+290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T326E/ Desire SV290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T327E/ Desire U290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T328D/ Desire VC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T328E / Desire X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T328W/ Desire V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T3333/ Touch 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T528W/ Desire L/ One SU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T8282 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T8585/ HD2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T8686/ HTC 7 Trophy290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T8698/ HTC 7 Mozart290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T8788/ Surround (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC T9292/ HD7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Window Phone 8S (cam)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Window Phone 8S (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Window Phone 8S (x.dương)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC Window Phone 8X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC X310E/ Titan290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC X920D/ Butterfly290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC X920E (Verizon)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng HTC X920S/ Butterfy S/ 9060290,00006-12 ThángGiảm 3-20%