Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Huawei

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Acsend G750/ Honor 3X/ PRO-U10 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Ascend G510 / G520 / U8951 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Ascend G740 / Honor 3C / H30-U01 / H30-U10/H30-T10 / H30-T00/H30-L01 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Ascend P7 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei G610 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei G7 plus/ G8 plus (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei G7 plus/ G8 plus (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei G7 plus/ G8 plus (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei G8/ RIO-L01 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei G8/ RIO-L01 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei G8/ RIO-L01 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI /CHC-U01 / CHM-TL00 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI /CHC-U01 / CHM-TL00 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI /CHC-U01 / CHM-TL00 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 6 Plus/ PE-TL10 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 6X / GR5 2017/ PE-TL10/ BLN-L24/ BLN-AL10 / BLL-L22 / BL-L22 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 6X / GR5 2017/ PE-TL10/ BLN-L24/ BLN-AL10 / BLL-L22 / BL-L22 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 6X / GR5 2017/ PE-TL10/ BLN-L24/ BLN-AL10 / BLL-L22 / BL-L22 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 7A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 7C (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 7C (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 7C (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 7S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 7S (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (xám)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (xanh dương)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei nova 2I/ RNE-L22 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei nova 2I/ RNE-L22 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei nova 3E (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei P6/ P6-U06/ P6 Pro (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei P8 Lite/ ALE-L21 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei P8 Lite/ ALE-L21 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei P8 Lite/ ALE-L21 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei S7-931 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Tab T1-707 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Tab T1-A21 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y3 2017 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y3 2017 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y3 2017 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y3 II/ LUA-U23 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y3 II/ LUA-U23 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y3 II/ LUA-U23 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y5 II/ CUN-U29 / CUN-L01/ Y5-2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y5 II/ CUN-U29 / CUN-L01/ Y5-2 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y5 II/ CUN-U29 / CUN-L01/ Y5-2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y6 / Honor 4A / SCL-U31 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y6 II/ CAM L21/ Y6-2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y6 II/ CAM L21/ Y6-2 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y6 II/ CAM L21/ Y6-2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y625 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y7 Pro 2018/ LDN-LX2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y7 Pro 2018/ LDN-LX2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y9 Pro 2018 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Y9 Pro 2018 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%