Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Lenovo

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenono A319690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenove Yoga 2 831690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A2010 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A2010 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A2019190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A208T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A218190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A228 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A228 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A238 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A238 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A2580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A269190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A3000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A308190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A316i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A318190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A326190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A328 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A328 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A3300/ TAB A7-30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A3500/ TAB A7-50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A369190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A376190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A378T (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A378T (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A385190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A388190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A390 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A390 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A396190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A398T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A5000 mobile (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A5000 mobile (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A516 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A516 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A526 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A526 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A529190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A536 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A536 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A5500/ A8-50 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A5500/ A8-50 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A560190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A590190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A6000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A628190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A630T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A656/ A766190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A66190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A670 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A670 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A678190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A680 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A680 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A68E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A706 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A706 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A708 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A708 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A760 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A760 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A7600/ A10-70 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A7600/ A10-70 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A770 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A770 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A780 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A780 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A820 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A820 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A850 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A850 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A859190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A880 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo A880 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo B6000/ Yoga tablet 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo B8000/ B8080/ Yoga Tablet 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo G500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad A1/ A1-07190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad K1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K3 Note/ A7000 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K3 Note/ A7000 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K4 note/ A7010190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K5 Plus / A6020 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K5 Plus / A6020 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K5 Plus / A6020 (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K900/ Ideaphone190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K910/ Vibe Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo K920/ Viber Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Miix 3-1030190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Miix 3-830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P1m (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P1m (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P70 đen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P70 trắng190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P770 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P770 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo P780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S560190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S60 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S60 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S600 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S600 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S6000/ Idea Tab 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S62190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S650 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S650 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S660190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S668190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S680190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S760 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S760 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S850 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S850 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S8-50/ Tab S8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S868190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S870190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S880 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S880 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S889 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S889 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S890 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S890 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S898190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S930190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo S960/ S968190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 10 Tablet (TB-X103F)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 3 TB3-710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab A5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab A6500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab A7-10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Tab3 8.0 TB3-850M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo ThinkPad Helix 3701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe P1/ P1A42 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe P1/ P1A42 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe P1/ P1A42 (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe S1 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe S1 (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe S3i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Vibe X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga 2 830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga 2 Pro 1380F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo YOGA 500/ Vỏ mặt B190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga Tab 3 8 YT3-850M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo Z2 Plus/ Z2132190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo ZUK Z1/ Z1221 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Lenovo ZUK Z1/ Z1221 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%