Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại LG

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng LG classic / L18VC (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG classic / L18VC (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D280/ D285/ L65 Dual (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D280/ D285/ L65 Dual (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D295/ L Fino Dual (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D295/ L Fino Dual (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D320/ L70 (có home) (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D320/ L70 (có home) (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D337/ L Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D337/ L Prime (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D337/ L Prime (vàng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D380/ L80 (có home) (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D380/ L80 (có home) (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D410/ L90 (ko home) (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D410/ L90 (ko home) (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D415/ L90 (có home) (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D618/ G2 mini (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D618/ G2 mini (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D631/ F430/ VS880 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D631/ F430/ VS880 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D682/ G Pro Lite (có home) (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D682/ G Pro Lite (có home) (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D802/ G2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D802/ G2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D830/ F350/ Optimus G Pro 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG D830/ F350/ Optimus G Pro 2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E400/ E405/ T375/ L3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E400/ E405/ T375/ L3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E425/ E435/ L3 II290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E440/ L4 II290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E450/L5 II290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E510/ Optimus Hub290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E610/ E612/ L5 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E730/ E739/ Optimus Sol (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E730/ E739/ Optimus Sol (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E960/ Nexus 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E970 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG E970 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Escape / H443 / H445 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Escape / H443 / H445 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F120/ Optimus LTE Tag (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F120/ Optimus LTE Tag (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F160/ LTE II (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F160/ LTE II (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F180/ E975/ Optimus G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F200/ Optimus VU II (có home, (trắng))290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F200/ Optimus VU II (có home,(đen))290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F220/ Optimus GK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F240/ E980/ Optimus G Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F240/ E980/ Optimus G Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F260/ LTE III (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F260/ LTE III (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F310/ Optimus GX (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F310/ Optimus GX (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F320/ G2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F320/ G2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F410S/ G3A LTE/ Tiger (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F410S/ G3A LTE/ Tiger (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Fiesta / L63BL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Fiesta / L63BL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Fortune / M153 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Fortune / M153 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G Pad 2 10.1/ V940N (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G Pad F 8.0/ V495/ V496/ VK495490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G Pad X 10.1"/ V930 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G Pad X 8.0"/ V520/ V521 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G Pad X2 10.1/ UK750 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G Pad X2 Plus 8.0/ V530 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G STYLO / LS770 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G STYLO / LS770 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G2 Docomo/ L-01F (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G2 Docomo/ L-01F (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G2 isai/ L22/ L23 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G2 isai/ L22/ L23 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G2 Sprint/ LS980 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G2 Sprint/ LS980 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 / F400/ D850/ D855 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 / F400/ D850/ D855 (vàng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 / F400/ D850/ D855 (xám)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 isai/ VL31 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 isai/ VL31 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 Liger/ F490 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 Liger/ F490 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 mini/ D722/ D724 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 mini/ D722/ D724 (vàng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 mini/ D722/ D724 (xám)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 stylus/ D690 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 stylus/ D690 (vàng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G3 stylus/ D690 (xám)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G4/ F500/ H815 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G4/ F500/ H815 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG G4/ F500/ H815 (vàng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Grace / L59BL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Grace / L59BL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG L50/ D213/ D225/ D221/ D228 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG L50/ D213/ D225/ D228 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG L60 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG L60 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Lucky L16CB (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Lucky L16CB (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Optimus F6/ D500/ D505 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Optimus F6/ D500/ D505 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Optimus One/ P500 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Optimus One/ P500 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P700/ P705/ L7 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P700/ P705/ L7 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P710/ L7 II (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P710/ L7 II (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P715/ L7 II Dual (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P715/ L7 II Dual (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P720/ P725/ 3D Max (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P720/ P725/ 3D Max (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P760/ P765/ P768/ L9 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P760/ P765/ P768/ L9 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P870/ Escape (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P880/ Optimus 4X HD (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P880/ Optimus 4X HD (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P895/ F100/ Optimus Vu (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P895/ F100/ Optimus Vu (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P920/ Optimus 3D (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P930/ SU640/ Nitro HD (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P940/ SU540/ Prada 3.0 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P970/ Optimus Black (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P970/ Optimus Black (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P990/ P999/ SU660/ Optimus 2X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG P990/ P999/ SU660/ Optimus 2X (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Phoenix / P505 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Phoenix / P505 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Q6 / M700 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Q6 / M700 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Realm / LS620 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Realm / LS620 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Rebel 2 / L57BL / L58VL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Rebel 2 / L57BL / L58VL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Risio / H343 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Risio / H343 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Shine CU720 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Shine CU720 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Treasure / L51AL / L52VL (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Treasure / L51AL / L52VL (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Tribute / LS676 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Tribute / LS676 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Tribute 2 / LS665 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG Tribute 2 / LS665 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG V400/ G Pad 7.0 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng LG V410/ G Pad 7.0 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%