Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Mobiistar

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Mobiistar

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Touch Bean 402C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 402M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 402S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 414290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 452C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 452T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Kat 402C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Kat 452290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Touch Kem 432290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Kool290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504Q290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 512290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zumbo J290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Y290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Z1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Z2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Luna Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zoro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zoro 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zoro 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime 508290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime 558290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X Grand290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X Max290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yollo290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuki290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zena290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo J2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo S2/ S2 Dual290,00006-12 ThángGiảm 3-20%