Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Nokia

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Nokia

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia 430/ 532190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia 435190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia 535/ RM1013190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia 610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Asha 308190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Asha 501190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Asha N300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Asha N308190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia C2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia C2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia C2 (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia C2-03190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia C3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 1320390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 1520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 520/ 525190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 625190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 810190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 822190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia Lumia 920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia X/ RM-980190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia X2 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia X3-02190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Nokia XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%