Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Oppo

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Oppo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A11/ Joy 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A11/ Joy 3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A31/ Neo 5 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A31/ Neo 5 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A33/ Neo 7 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A33/ Neo 7 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A35/ F1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A37/ Neo 9 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A37/ Neo 9 (vàng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A39/ Neo 9S (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A51/ Mirror 5 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A51/ Mirror 5 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A53w (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A71 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo A71 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo F1S/ A59 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo F3 Lite/ A57 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo F3 Lite/ A57 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo N1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo N1 mini/ N5111290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo N5206/ N3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R1001/ Joy (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R1001/ Joy (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R1011/ Joy plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R1S/ R1K/ R8001/ R8007/ R801290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R2001/ YoYo (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R2001/ YoYo (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R3001/ Mirror 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R3001/ Mirror 3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R6007/ Find 7 mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R803290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R805290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R807290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R809290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R811290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R815/ Find Clover290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R819/ Find Mirror (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R819/ Find Mirror (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R821/ Find Muse (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R821/ Find Muse (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R827/ Find 5 mini (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R827/ Find 5 mini (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R829/ R1 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R829/ R1 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R831/ Neo (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R831/ Neo (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R833 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo R833 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo U3/ R6607 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo U3/ R6607 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo U701 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo U705/ U7105/ Find Way (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo U707/ Find Way S (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo X9006/X9007/ Find 7a290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo X903290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo X905290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Oppo X909/ Find 5 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%