Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Samsung

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G313/ Galaxy V (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G313/ Galaxy V (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G318/ Galaxy V Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G318/ Galaxy V Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G350/ Core Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G350/ Core Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G3502/ Galaxy Trend 3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G3502/ Galaxy Trend 3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G355/ Trend 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G355/ Trend 2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G360/ Core Prime (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G360/ Core Prime (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G361/ Galaxy Core Prime (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G361/ Galaxy Core Prime (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G361/ Galaxy Core Prime (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G530/ G531/ Galaxy Grand Prime (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G530/ G531/ Galaxy Grand Prime (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G530/ G531/ Galaxy Grand Prime (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G7102/ Grand 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung G7102/ Grand 2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Poker 2/ G110 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Poker 2/ G110 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i8150/ Galaxy W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i8160/ i8162/ Ace 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i8160/ i8162/ Ace 2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i8262/ i8260/ Core Duos (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i8262/ i8260/ Core Duos (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i8550/ i8552/ Galaxy Win (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i8550/ i8552/ Galaxy Win (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9060/ Grand Neo (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9060/ Grand Neo (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9082/ i9080 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9082/ i9080 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9150/ i9152/ Galaxy Mega 5.8 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9150/ i9152/ Galaxy Mega 5.8 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9200/ Gaaxy Mega 6.3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9200/ Gaaxy Mega 6.3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung i9200/ Gaaxy Mega 6.3 (xanh đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J1/ J100 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J1/ J100 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J105/ J1 mini (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J105/ J1 mini (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J105/ J1 mini (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J2 Prime/ G532 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J2 Prime/ G532 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J2 Prime/ G532 (hồng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J2 Prime/ G532 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J5/ J500 2015 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J5/ J500 2015 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J5/ J500 2015 (vàng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J7/ J700 2015 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J7/ J700 2015 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J7/ J700 2015 (vàng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J710/ J7 2016 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J710/ J7 2016 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung J710/ J7 2016 (vàng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Note 5 trung quốc (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Note 5 trung quốc (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Note 5 trung quốc (vàng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S3650/ Galaxy Corby190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S3850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S5690/ X Cover (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S5690/ X Cover (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S5830i (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S5830i (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S6810/ Galaxy Fame (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S6810/ Galaxy Fame (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7272/ S7270/ Galaxy Ace 3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7272/ S7270/ Galaxy Ace 3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7392/ Tred Lite (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7392/ Tred Lite (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7500/ Galaxy Ace Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7500/ Galaxy Ace Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7562/ S7560/ Core S duos (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7562/ S7560/ Core S duos (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7582/ S7580/ Core duos 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung S7582/ S7580/ Core duos 2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%