Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Sony

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C1904/ C1905/ Xperia M (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C1904/ C1905/ Xperia M (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C2305/ Xperia C/ S39H (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C2305/ Xperia C/ S39H (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C4/ C4 Dual/ E5363 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C4/ C4 Dual/ E5363 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5302/ M35H/ Xperia SP (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5302/ M35H/ Xperia SP (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony E1/ D2005 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony E3 Dual/ D2202/ D2203 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony E3 Dual/ D2202/ D2203 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng sony E4/ E4 Dual/ E2105/ E2115 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng sony E4/ E4 Dual/ E2105/ E2115 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony LT15i/ LT18i290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony LT25i/ Xperia V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M2/ M2 Dual/ D2303/ D2305 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M2/ M2 dual/ D2303/ D2305 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MK16i/Xperia Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MT11i/Xperia Neo V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MT25i/ Xperia Neo L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MT27i/Xperia Sola290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST15i/Xperia Mini (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST15i/Xperia Mini (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST17i/Xperia Active290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST21i/Xperia Tipo290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST23i/Xperia Miro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST25i/Xperia U290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST26i/ Xperia J290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST27i/ Xperia Go290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVD13 (DUO 13)1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVE141,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF142/ SVF143/ Vỏ mặt B1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF1431,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF14A1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF1521,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF1531,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF15A1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVP111,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVP131,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVT13_124CX1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVT141,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVT151,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony WT19i/ Coconut290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony X10/ Docomo (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (hồng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (xám)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia X8/ E15i290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z Ultra/ XL39H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z/ C6602/ C6603290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z1 Mini/ D5503/ Z1 Compad290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z1/ C6902/ C6903290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z1S/ C6916290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z2 LTE 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z2/ D6503/ D6502 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng sony Z2A/ ZL2/ SOL25290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6708 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z3 Mini/ D5803 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z3 Mini/ D5803 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z3 Plus/ Z3+/ Z4/ D6553 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z3 Plus/ Z3+/ Z4/ D6553 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z3/ L55/ D6653 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z3/ L55/ D6653 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z5 Mini/ E5803 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z5 Mini/ E5803 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z5 Premium/ E6603290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%