Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Wiko

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Barry290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Birdy 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko B-Kool290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Bloom290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Bloom2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Cink Five290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Darkfull290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Darkmoon290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Darknight290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Darkside290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Dea290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Duelle290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko U Feel Fab290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko U Feel Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko U Feel Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Fever Special Edition290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Fever 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Fizz290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Freddy290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Getaway290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Goa290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Highway290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Highway 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Highway Pure 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Highway Signs290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Highway Star 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Iggy290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Jerry290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Jimmy290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Kar 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Kar 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Kawa290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Cink King290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Kite 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko K-Kool290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Lenny290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Lenny 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Lenny 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Lubi 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Lubi 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Minz+290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Ozzy290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Cink Peax290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Cink Peax 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Pulp290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Pulp 3G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Pulp 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Pulp Fab 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow Jam290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow Jam 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow Lite 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow Up290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Rainbow Up 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Ridge290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Ridge 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Ridge Fab 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Riff290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Robby290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Selfy290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Selfy 4G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko S-Kool290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Slide290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Slide 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Cink Slim290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Cink Slim 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Soap290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Stairway290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Sublim290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Sunny290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Sunset290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Sunset 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Tommy290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Ubik290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko U Feel290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Venia290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko View290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko View 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko View 2 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko View Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko View XL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Wiko Wax290,00006-12 ThángGiảm 3-20%