Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Xiaomi

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Xiaomi

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Hongmi (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Hongmi 1S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Hongmi 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 1S (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 2A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 2S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4C (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4C (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4i (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4i (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 5 High (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 5 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note Plus (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi MI-ONE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 1S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2A Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4X (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 5A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 5A (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6 Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Mi HM 1SW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 2 Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4X (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4X (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi S2/ Y2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi S2/ Y2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%