Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng iPad

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 3/4 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 3/4 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 5/ AIR 1 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad 5/AIR 1 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Air 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Air490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Mini 1/ 2 có IC (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Mini 1/ 2 có IC (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Mini 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Mini 3 có IC (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Mini 3 có IC (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Mini 3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad mini 4 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad mini 4 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Mini390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 10.5"/ A1701/ A1709 (đen)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 10.5"/ A1701/ A1709 (trắng)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ 2015 (đen)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ 2015 (trắng)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 12.9"/ A1670/ A1671/ 2018 (đen)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 12.9"/ A1670/ A1671/ 2018 (trắng)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 9.7"/ A1673/ A1674/ A1675 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro 9.7"/ A1673/ A1674/ A1675 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng iPad Pro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%