Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer A1-850390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer A200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer A3-A11/ A3-A10/ Tab 10.1"390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer A3-A20/ Tab 10"390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer A3-A30/ Iconia Tab 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer A3-A40/ Iconia Tab 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer A501/ A500/ Iconia Tab 10.1"390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-720/ B1-721390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-723/ A5301 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-730 HD/ Iconia One 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-730/ B1-731 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-730/ B1-731 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-733/ Talk 7 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-740/ TD070VA1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-750390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-770/ Novo7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-850/ Acer Iconia One 8(trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B1-A71390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer B3-A20390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Betouch E200/ L1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-831390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1-713390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1-713 trắng390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1-810/A1-811390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1-830 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1-830 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1-840 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia A1-841 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia B1-820/ One 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia One 10 B3-A40/B3-A30 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia One 10 B3-A40/B3-A30 có khung (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab A100/ A101390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab A200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab A210390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab A510/ A511390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab A700/ A701390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W3-810390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W4-820/ W4-821390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer W1-810/ W1-811 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer W500/W501490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer W510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Chromebook Tab 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Acer A1 830390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia B1 721390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia B1 723390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia One 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia One 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia One 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab 7 A1 713490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab A101390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab A500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab B1 A71390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia Tab W510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W4 820390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W4 820P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W4 821P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W510P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W511390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W511P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Acer Iconia W701P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%