Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Media Pad M3 lite - 10.0/ BAH-L09 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Media Pad M3 lite - 10.0/ BAH-L09 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad 10 Link/ S10-201u (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad 7 Vogue/ S7-601 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad 7 Youth/ S7-721u/ S7-701u/ S7-701w (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei Mediapad 7/ Youth 2/ S7-721u đen390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad M1/ S8-301/ S8-306 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad M2 8.0/ M2-801L / M2-802L / M2-803L (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad M2 8.0/ M2-801L / M2-802L / M2-803L (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad M2 8.0/ M2-801L / M2-802L / M2-803L (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad M3 Lite 10 BAH-AL00 BAH-W09 đen390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad M3 Lite 10 BAH-AL00 BAH-W09 trắng390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad S7-301w (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 10.0/ T1-A21L (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 8.0/ S8-701u/ S8-701390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 8.0/ S8-701u/ S8-701 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 8.0/ S8-701u/ S8-701 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 10.0 Pro/ FDR-A01L (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 10.0 Pro/ FDR-A01L (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 7.0 Pro/ PLE-703 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 7.0 Pro/ PLE-703 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/ K0B-L09 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/ K0B-L09 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/K0B-L09 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/K0B-L09 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 9.6/ HU-T3-10 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad X1/ 7D-501U (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad X1/ 7D-501U (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad X2/ Honor X2/ GEM-701L (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Huawei MediaPad X2/ Honor X2/ GEM-701L (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%