Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A2019290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A2580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A3000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A3300/ Tab A7-30290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A3500/ Tab A7-50290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab A5000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab A6500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A7-10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo ThinkPad Helix 3701290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad K1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Miix 3-1030290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Miix 3-830290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo S8-50/ Tab S8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 Pro 1380F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%