Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) đen590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) trắng590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) đen590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) trắng590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Google Nexus 10 P8110590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung P550/ P555/ Tab A Plus 9.7 4G (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung P550/ P555/ Tab A Plus 9.7 4G (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T555/ Tab A 9.7 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T555/ Tab A 9.7 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab 2 8.9/ P7300390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab 7.7/ P6800390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N5100/ Note 8.0 ((đen) )390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N5100/ Note 8.0 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P1000/ Galaxy Tab290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T116/ Tab 3V (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T116/ Tab 3V (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T255/ Galaxy W (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T255/ Galaxy W (đỏ)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T530/ Tab 4 10.1 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T530/ Tab 4 10.1 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%