Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Tablet Z2 (cáp dài)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Tablet Z2 DOCOMO (cáp ngắn)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Tablet Z3/ SGP621790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Tablet Z4/ SGP771790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Tablet Z5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z3/ SGP621790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z4/ SGP771790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Vaio Tab 11 SVT112790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z4 ultra790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z5 ultra790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Cảm Ứng - Mặt Kính Sony Tablet Z6 2018790,00006-12 ThángGiảm 3-20%