TÊN MÁY MODELGIÁ BÁO KHÁCH HÀNGTHAY MAIN   
IPhone 4400,000đ700,000đ
IPhone 4S700,000đ900,000đ
IPhone 51000,000đ1,400,000đ
IPhone 5S,C, SE1,400,000đ1,800,000đ
IPhone 62,200,000đ2,700,000đ
IPhone 6 Plus2,700,000đ3,200,000đ
IPhone 6S2,700,000đ3,500,000đ
IPhone 6S Plus2,700,000đ3,500,000đ
IPhone 73,200,000đ3,800,000đ
IPhone 7+3,900,000đ4,500,000đ
IPhone 8 imei VN4,900,000đ5,500,000đ
IPhone 8+ imei VN4,900,000đ5,500,000đ
IPhone X6,900,000đ7,900,000đ
6,80,000đ
 Iphone XR6,500,000đ7,000,000đ
 Iphone XS/XS MAX7,500,000đ9,000,000đ
 Iphone 117,500,000đ15,000,000đ
 Iphone 11 Pro7,500,000đ18,000,000đ
 Iphone 11 Pro Max7,500,000đ20,000,000đ