Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Asus 13 UX330UA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus 13 UX331UN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus 14 X405390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus 14 X442UQ490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus 14 X442UR490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus 15 X542UR390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus 3 UX390UA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus A555L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus A556U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus A556UR390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus A580UR8250390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus FX753VE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus X44H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus Pro P2530UJ390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus Pro P2540UV490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus Pro P5430UF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus B8230UA590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus B8430UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus B9440UA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus BOOK Flip TP300390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus BOOK T102HA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus book T200TA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus BX430UA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus DELUXE UX490UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus F555590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus F555LF-XX168D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FH5900VQ390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FL5900UQ7500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FL8000UQ590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FL8000UQ8550590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip 14590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip 14 UX461UA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip S UX370UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip TP200490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip UX360UAK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip UX560UA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX73VE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX80GE8750390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX80GM8750590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus G75VX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus G771JW590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus G800VI590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S5VY390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S7AM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S7VM490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S7VS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus GL771JW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus GX501VI390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus GX700VO290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus HERO GL503VM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus I LAMBORGHINI VX7SX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus K56C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus K56CM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus LINGHUAN 3 Pro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus M GM501GS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus M580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus MAX X451490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus MAX X541390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus N750JK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus N751JK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus N752VX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus NOVAGO TP370QL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus NP550390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus NX90JQ590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus P2540UV7200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus P2540UV7500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus P302LA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus P5430UF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus P550L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus P550LDV290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus P553UA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro 15 UX580GE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro 17590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro N81290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro N82490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro NX580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro NX90490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro P5430UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro P5430UF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro UX501VW590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro UX550VE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro554UB8550490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro554UV7200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro554UV7500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro61SF390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus PU401LA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus PU551LD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Q325UA590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Q400A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Q550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus R541290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus R752490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus R753490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Rog S7ZC1600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Rog S7ZC1700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S14 S406290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S14 S410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S15 S510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S15 S510UN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S15 S510UQ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S551LV390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S56CA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus S56CM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus T303UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus T304UA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Taichi 31490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Touch UX31A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus TP201290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus TP360CA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus TP550LD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Transformer Book T101HA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus TX201LA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U32U590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U33JC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U35JC590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U4000UQ7200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U4100UQ7200290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U43F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U44SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U47VC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U5000UX6500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U50F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus U5100UQ7200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX31LA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX32A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX32VD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX51VZ490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX52VS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX530UX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX560UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus V556390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus V587490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus V755490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Vivobook A411UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus VM590290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus VM591490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus VM592390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus VX50490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus VX6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus VX7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus X102BA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus X705LN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus X751SA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus X756UX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Zenbook UX330UA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus Zephyrus GX501VS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX50VW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX53VW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX60VM6700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX63VD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%