Bảng Giá Ổ DVD Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Axioo Aerobook390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo CNW 5522490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo CNW 5623490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo CNW 5645290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 3225490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 5323390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 5443290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 5445390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7043390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7047290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7087390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7247390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNW 7287390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo MKU P323490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo Neon RNO 5525490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Axioo Neon W246HU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%