Bảng Giá Ổ DVD Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Dell 15R590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 13 R2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 13 R3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 14390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 15 R2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 15 R3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 15R4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17 R2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17 R3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17 R4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17R5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 18390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Chromebook 7310390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell G7 7588390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 5447390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5378290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 5370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 10Z 1120390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 11 3148390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 11 3168390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 11 3169290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 5368390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 5370490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 7370290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 7373290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 7378390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13Z 5323390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3459390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3462590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3465390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3467290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3468490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 5443490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 5468490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 7437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 7460290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 7466390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 N3437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3537590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3552390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3555490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3559390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3565390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5576490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5577290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5579490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7000490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7537390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7560490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7569390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7570490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7572490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7579390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 N7566390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17 5765390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17 5767490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17 7779490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17-7773-0043590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17R 5720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17R 7720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7573290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7577290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7577A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7737490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7746390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron M521R 5525290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron M531R 5535390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron M731R 5735290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3443490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3543390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3567C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5447390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5448A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5521490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5537390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron T3158490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 13 7380290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 14 E5450390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 7414390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 7470590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 7490390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude E7359390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude E7440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude E7480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 3510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 3520490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 5510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 5520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 5520 UHD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision M7510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision M7710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Studio 1747290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Studio1569490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14 3449390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14 3468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14 5468290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 15 3568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 15 5568490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 15 7570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 3559390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 3578490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 5370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 5471490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 5480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro N5370A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V3568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V5468A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V5470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V5568590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 11390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 11 4020Y590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 12590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 12 9Q33290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9333290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9360-1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9360-8TH590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9365390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 L321X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 14 1864SLV590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 15-70082495490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 15-FYK3F1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 9343390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 9360390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS DUO 12490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS DUO 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L321X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L401X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L412Z390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L421X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L501X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L502290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%