Bảng Giá Ổ DVD Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Fujitsu AH532290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH532GFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH544290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH544G32290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH552590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH552 SL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH552SL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH562490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH564390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E544390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E554390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E556290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E736390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E743390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E753290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E754290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E755390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Lifebook U904390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu P702590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu P771390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu P772390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu PH530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Q704390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S752490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S761 VPRO490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S762390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S781290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S904490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S935490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu T730490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu T900390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu T901390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu TH700490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U554390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U574 Ultrabook390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U745590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U745 Ultrabook590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U747490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U772390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu UH554590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu UH574490,00006-12 ThángGiảm 3-20%