Bảng Giá Ổ DVD Laptop HP

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD HP 1000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 13 U108TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 AC141TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 AC148TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 AC149TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 AC180TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 AL116TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 BS007NG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 R220TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 14 R221TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 AC009TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 AC140TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 AC151TU590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 AC606TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 AC665TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 AY526TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 AY538TU 1AC62PA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 BS103NG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 BS767TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 D069WM590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 D102TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 DA0050TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 DA0055TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 Notebook PC390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 15 R012TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 348 G3 1FW38PT490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP 810 I7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Elite X2 1011 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Elite X2 1012 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Elite X2 1013 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Elite X2 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 1020390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 1030 G1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 1030 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 1040 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 1040 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 1050 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 720 G2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 725 G4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 740 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 745 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 755 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 800 SERIES G5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 820 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 830 G5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 840 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 840 G5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 850 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook 850 G5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook X360 1030590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP EliteBook X360 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 13 AC605TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 13 AD158TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 13 AH0027TU590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 13 D029TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 13 D049TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 15 AE130TX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 15 K211TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy 17 AE143NG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy TOUCHSMART 14 K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy TOUCHSMART 17J490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy ULTRABook 4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy X2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Envy X360 M6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 14 R200490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 15 BA000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 15 BS 600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 15 D100490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 15 G000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 15 R200490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 1B00490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 240 G6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 242 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 245 G6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 248 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 250 G6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 348 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 350 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Notebook 355 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Omen 15 AX250WM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Omen 15T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Omen 17T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Omen X 17 AP0XX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 1 E012TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 14 AB165TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 14 AB167TX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 14 AL009TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 14 COFFECE LAKE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 14 R041TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 15490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 15 AB223TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 15 AB253TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 15 AU123CL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion 15 CC117TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion TOUCH I5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion X360 11390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion X360 11 AD104TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion X360 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion X360 BA063TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pavilion X360 U100590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pro X2 410 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Pro X2 612590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 11 EE G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 400 SERIES G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 430490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 430 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 430 G5 3KX72ES390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 440 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 440 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 445 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 450 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 450 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 450 G4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 455 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 470490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 645 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 650 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook 655 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook X360 11 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Probook X360 440 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP SLEEKBook 14390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 3100390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 4100390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 AF033390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 Pro 13 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 Pro X360 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 V020TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre 13 XT 13 2200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre X2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre X360 13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre X360 13 4101DX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre X360 15 BL012DX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre X360 15T BL100490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre X360 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Spectre XT490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP Split X2 13 R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP X360 13 U590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP X360 310 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP X360 330 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP X360 350 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 14 14U G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 14 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 14U390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 15 15U G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 15 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 15U290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 17 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD HP ZBook 17 Studio G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%