Bảng Giá Ổ DVD Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Essential Lenovo G60290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo 310U390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo B490390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo B50 80390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo B590290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo B71 80490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo E41 80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo E50 70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo E51 80390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo EDGE 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Essential B41 80390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Flex 2 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Flex 2 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Flex 2 PRO 15490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Flex 3 11390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Flex 5 1470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Flex 6 14IKB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo G570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo G580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo G770490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 15ABR390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 2575490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 300S 14ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 305 14IBD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 310 15ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 320490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 320S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 500S 14ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 510 15IKB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 700 17ISK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 710S PLUS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad 720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad G410490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad G480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad G770290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad G780490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad P500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad S400390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad S410P490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad S500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad S510P490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad U300S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad U310390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad U330P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad U510 L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad U530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad V460390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Y700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Y900390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Y910290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Yoga 13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Yoga 730490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Yoga 910390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Yoga 920390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Z560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Z570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo IdeaPad Z710490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo L380 Yoga390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Legion R720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Legion Y740390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Legion Y920490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo M30 70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad 13 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad 13 GEN 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad E560390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad E570C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad E580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Edge E130390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Edge E430390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Edge E49290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Edge E580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad L560590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad L580490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad P51490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad P71490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad S430390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad S431490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad S440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad S531390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad S540490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad T550390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad T560490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad T570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad W540390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad W541390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad W550S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad X1 Yoga590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad X121E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad X201290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad X220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Yoga 12490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Yoga 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Yoga 15490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Yoga 260490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo ThinkPad Yoga 370590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo U160490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo U31 70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo U41 70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo V330 15IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo V470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo V480C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo XIAO XINRUI 7000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo XIAOXIN 5000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Y5070390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Y7070390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 2 11590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 2 13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 2 PRO390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 3 (14 INCH)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 3 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 3 PRO 1370590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 520 14ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 700 (14 INCH)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Yoga 900390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Z400390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Z4070390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Z5070290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Lenovo Z510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD ThinkPad Lenovo L512590,00006-12 ThángGiảm 3-20%