Bảng Giá Ổ DVD Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD LG 11T740-GH30K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 11T740-GH50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 13Z940-G.AT5SA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 13Z940-G.AT7WA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 13Z940-GH5BK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 13Z940-GT30K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 13Z940-GT3HK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 13ZD940590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG 14U530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG Aurora Xnote S430590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG Aurora Xnote S530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG E500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GRam 13Z970390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GRam 13Z970-A.AAS5U1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GRam 13Z980390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GRam 14Z970490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GRam 15Z970390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GX50K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GX5GK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GX5SK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG GX70K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG KX50K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG P220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG P300490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG UT50K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG Xnote N450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD LG Xnote Z450390,00006-12 ThángGiảm 3-20%