Bảng Giá Ổ DVD Laptop MSI

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD MSI CR400490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CR70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CR700490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CR72390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX420390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX480590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX61290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX626QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX627QL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX70 2OD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX70 2PF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX70 2QF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX700 020US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX700 053US390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX72 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX72 6QL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI CX72 7QL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI EX460 037XVN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI EX460X 003VN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI FX400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI FX400 069XVN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI FX400 1481390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI FX600 MX 0113290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE40 2PC390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE60 2QD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE603390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE62 2QC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE62 2QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE62MVR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE63 8RE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE63VR 7RD 022XVN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE63VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE63VR 7RE 088XVN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE63VR 7RF390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE63VR 7RF 004CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE72MVR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE72VR 6RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE72VR 6RF16H21390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE72VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE73 8RF 249VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE73VR 7RE 068CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GE73VR 7RF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GF62VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GF72VR 7RF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62M 7RD 1407390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62M 7RD 223CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62M 7RDX 1642CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62M 7REX 1252CN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62M 7REX 1650CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62M 7REX 1896US390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62MVR 7REX 1214CN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62MVR 7RFX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62MVR 7RFX 1217CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL62VR 7RFX 848CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL63 8RC 265VN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL63 8RC 266VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL63 8RD 099VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL638RC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL72M 7RDX 800390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL72M 7REX 817CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL72VR 7RFX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GL73 8RC 092VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP60290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP622QE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP626QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP627RD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP62M 7RE 817CN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP62M 7REX 2686VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP62MVR590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP62MVR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP63 8RD 098VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP63 8RE 249VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP70 2QF 632490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP72M 7REX 1613VN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP72VR 6RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP72VR 7RF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP72VR 7RFX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GP73 8RD 073VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS30 2M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS32 6QE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS40 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS40 6QE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS43VR 6RE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS43VR 7RE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS60 6QD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS60 6QE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS60 Ghost290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS620390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS63 7RD 226XVN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS63 8RD 006VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS63VR 7RF 258CN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS63VR 7RG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS63VR 7RG 005390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS65 8RE 208VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS70 6QC390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS70 6QD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS70 6QE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS70 STEALTH590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS72 6QE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS73 7RE 004CN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS73VR 7RF390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS73VR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GS73VR 7RG 035CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT60 2QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT60 2QE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT62VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT62VR 7RE 417CN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT62VR 7RE 436CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT640390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT640 1656490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT70 2QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT70 DOMINATOR490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT70 DRAGON390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT72490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT73VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT75VR 7RE 004CN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT75VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT75VR 7RF 012490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT80 2QD 237490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT80S 6QD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT83 8RF 037VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT83VR 6RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT83VR 6RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT83VR 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GT83VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GV62 7RD 1882XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GV62 7RD 2823VNS2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GV62 7RE 2690VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GV62VR 7RF390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GV72 7RD 874XVNS2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GV72 7RE 1494VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GV72VR 7RF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GX60 Destroyer290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GX620290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GX630 001US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GX633 044US390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GX633 070US390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GX680 FHD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI GX740 434US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI MS 16GF390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PE70 6QD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PE70 6QE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PE70 7RD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PE706QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PE72 7RD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PE72 7RE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PL60 7RD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PL62 7RC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PL62 7RC 005CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI PL62 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI U140 N034290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WE62 7RJX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WE72 7RJ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WE72 7RJ 1032US290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WE72 7RJX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WS60 7RJ2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WS63 7RK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WS63 7RK1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WS63VR 7RL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WT72 6QM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WT72 6QN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WT73VR 7RM490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WT73VR 7RM1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI WT73VR 7RM2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI X Slim X600290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD MSI X400 1462390,00006-12 ThángGiảm 3-20%