Bảng Giá Ổ DVD Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Samsung 200A5B490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 3 NP300E5M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 300E4E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 300E5A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 300E7A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 310E5C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 350E5C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 350E7C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 350E7X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 350U2A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 350U2B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 350U2Y290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 350V5C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 370R5E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 400B5B590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 450R4E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 450R5E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 470R5E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 5 NP500R3M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 510R5E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 530U3B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 530U3C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 530U4B290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 530U4C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 530U4E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 540U4E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 550P5C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 550P7C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 670Z5E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 7 NP740U3E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 700G7A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 700G7C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 700Z3A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 700Z5A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 700Z5C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 700Z7C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 730U3E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 740U3E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 870Z5E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 880Z5E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 9 ALWAYS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 9 NP900X5N390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 9 NP940X3G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 9 PEN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 9 PRO490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 9 SPIN NP940X3L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 900X1B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 900X3A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 900X3F590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 900X4C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 900X4D390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 900X5L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 905S3G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 915S3G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 930X2K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung 940X3G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung DP710A4M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung N210390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP930X2K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP930X5J390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP930X5JI390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP940X3M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP940X5JI390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP940X5M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung NP940Z5L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung Q330390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung Q530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung Q70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung QX310390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung QX410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung QX411390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung QX412290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung QX510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R522390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R523390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R525290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R528390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R538390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R540390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R55390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R560490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R578290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R58290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R580490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R590490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R60390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R610490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R620390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R700290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R710490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R717490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R719490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R728390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R730390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung R780290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RC720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RC728390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RC730290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RF410490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RF510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RF511390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RF710490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RF711490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RF712290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RV709490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RV711390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RV718590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung RV720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung SA31290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung SF310490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung SF311390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung SF410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung SF411390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung SF511490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X118490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X120390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X125390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X22390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X360390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X418490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X420390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X520590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung X65390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Samsung XE303C12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%