Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Sony Flip SVF14N26SGB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVD 11215CVB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVD 11225PXB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVF15322SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVF15328SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVP 1321DCXS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVP 13223SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVS13 122CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony SVT13 134 CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Duo SVD 11225CY390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio E SVE111B11W590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio EB4KFX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N13CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N17PX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14E SVF 14214CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A13SH390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1BCX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF 14N13SG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF 15N27SA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15E SVF 1532LSG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 13N190X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 13N1L2E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 1421BSG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14A16SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14A16SH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14N190X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14N1N2E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 1521KSN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15323CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 1532APX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15A190X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15A1DPX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15N190X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF14A16CXB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Pro 13 SVP13213CX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Pro 13 SVP1321M2EB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Pro13 SVP 13212SF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Pro13 SVP 1321XPN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio S VJS132X0511S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio S VJS132X0611S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Sony SVE 1513RCX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SV S151290X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVD 13219SC390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVD112A1SW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVD13211SGW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVD13212SHB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 14A37CG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 14A37CV390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 14AFG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1513KCXS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1513MCXS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1513MPX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 17137CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1713DCX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE11490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE14 A35CXH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE141D11L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE141R11W490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE15127CVW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE15137CXS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE151A11W490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE17 137CX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVE171C11L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 13N12SG I5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 13N13CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 13N17PXB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14327SG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14328SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14A14CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14A190X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14A390X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14N12SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14N13CXB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14N16SGB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14N26SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 1521DSG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 1521ECXW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 15322SGW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 15323CXW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 15328SG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF 15A190X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF14 N11CXB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF15214CXW490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF15322SG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF15328SGB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVF15328SGW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVP 13218PG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVP11216SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVP13213SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVS 13137PG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVS 13137PN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVS 13A25PX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVS 13A2APX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVS 15135CH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVS 15135CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVS13123CVB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVT13 1390X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVT14 113CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVT14 124CX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVZ 13116GGI390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio SVZ 1311EGX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPC Z217GG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPC Z21BGX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPC Z227GG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPCEB2PGX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPCF13QFX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPCS111FM490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPCS137GX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio VPCSC41FM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Z VJZ131X0111S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony Vaio Z VJZ131X0211S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Sony VPC EA34FX I3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%