Bảng Giá Ổ DVD Laptop Toshiba

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Toshiba A660490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba C600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Dynabook490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Dynabook R634390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba E205390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba E45T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L630490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L635390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L640290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L645390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L650490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L655490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L670390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba L735390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba M780590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba P870390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Portege X30390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Portege Z30T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba PS569A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Qosmio X500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Qosmio X75290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba R700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Radius 14 L40390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba S500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite C40290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite C640590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite C840390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite C850390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L50290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L55T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L635390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L640590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L645490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L650390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L655590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L670490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L700490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L730490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L735490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L745390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L750490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L770390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L830290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L840490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L850390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite L955390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite M780490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite M840390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite M900390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite P35W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite P500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite R700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite T310390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite U840290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite X500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite X505390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite Z830390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Satellite Z930390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Tecra X40290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba U925T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba X505390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ DVD Toshiba Z830490,00006-12 ThángGiảm 3-20%