Bảng Giá Pin Điện Thoại Asus

Bảng Giá Pin Điện Thoại Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Asus ZenFone 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500CL/ C11P1423190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 5.5"/ ZE550ML/ ZE551ML/ C11P1424190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 Go / X00BD / ZB500KG/ B11P1602190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 2 Laser190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0"/ C11P1428190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3 Deluxe190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3 Deluxe/ C11P1603190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL/ C11P1611190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ ZC520TL/ C11P1609190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3 Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3/ ZE520KL / C11P1601190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL/ C11P1614190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 4 Max 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 4 Max Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID/ C11P1612190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 4 Selfie190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 4.5/ C11P1403190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 4/A400/ T00L/ C11P1404190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 5 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 5/ A500/ A502/ C11P1324190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 5Q ZC600KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 6/ C11P1325190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone AR V570KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Ares190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone C/ B11P1421190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Go190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Go 4.5"/ ZB452KG/ X014D/ ZB450KL/ X009DA/ B11P1428190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Go Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D/ B11P1510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Go/ ZB500KL/ ZB552KL/ ZC500TG/ X007D/ B11P1506190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Laser 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Live190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max M1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max Plus M1 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max Pro M1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL/ C11P1508190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Selfie190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone V Live190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Zoom S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS/ C11P1507390,00006-12 ThángGiảm 3-20%