Bảng Giá Pin Điện Thoại HTC

Bảng Giá Pin Điện Thoại HTC

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin HTC 10290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC 10 Evo390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC 10 Evo/ B2PYB100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC 10/ One M10/ B2PS6100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC 8S/ BM59100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC 8X/ BM23100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Bolt290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Butterfly190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Butterfly 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Butterfly 2/ B810X / BOPAG100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Butterfly 3290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Butterfly 3/ B0PL2100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 10 Pro290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 12190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 12 Plus390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 210/ BOPD2100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 300/ BP6A100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 310/ BOPA2100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 316/ 516/ BOBP5100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC DESIRE 520390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 526/ Desire 326/ BOPL4100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 600290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 600/ BO47100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 610/ BOP90100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 616/ 616W/ BOPBM100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 620290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 620/ BOPE6100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 626/ BOPKX100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 628/ Desire 630/ Desire 530/ BOPE6100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 700390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 700/ BM65100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 728G290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 816190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 816/ BOP9C100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 816G190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 820/ 826/ BOBF6100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 820G290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 825290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 826190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 828390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire 830390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire C290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire C/ Desire 200/ A320E/ BL01100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire Eye290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire Eye/ M910X/ M8 Eye/ BOPFH100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire L390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire V/ Desire X/ T328E/ T328W/ BL11100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Desire X290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Evo 4G / A9292 / PG86200190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G11/ S710E/ Incredible S/ T8686/ T8698/ BB98100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G12/ Desire S/ S510E/ BG32100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G13/ A510E/ Wildfire S/ T9292/ HD7/ BD29100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G14/ G18/ Z710E/ BG58100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G15/ C510E/ Salsa/ BH11100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G16/ A810E/ BH06100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G17/ X515M/ BG86100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G19/ G20/ X710E/ BH39100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G21/ X315E/ BL39100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G23/ S720E/ One X/ BJ83100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G24/ T320E/ BK76100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G25/ Z520F/ BJ40100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G6/ A6363/ Legend/ BB00100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G7 / HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / BB99100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC G9/ A6366/ A6380/ BB92100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Google Nexus 9/ BOP82100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Google Pixel/ Nexus S1/ B2PW4100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Gratia190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC J190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC J/ Z321E/ BK07100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC M7/ Desire 802W/ BN07100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC M8 Eye290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC M8 mini/ BOP6M100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC M8/E8 BOP6P100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC M9/ One ME/ BOPGE100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Mondrian/ Inspire 4G BD26100/ T8788190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One A9190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One A9/ B2PO9100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One A9s390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One E9390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One E9 Dual290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One E9 Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One E9/ E9 Plus/ BOBJX100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One M10390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One M8290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One M9190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One M9 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One M9S290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One Max290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One Max T6/ BOP3P100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One mini M4/ BO58100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One S9190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One SV/ Desire 500/ Desire L/ T528W/ BM60100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One X Plus390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTc One X Plus/ One X+/ BM35100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One X10290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One X10/X10u/B2PXH100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One X9290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC One X9/ X9E/ E56ML/ X9U/ Desire 10 Pro/ B2PS5100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC T8585/ HD2/ BB81100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U Play390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U Play/ B2PZM100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U Ultra290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U11190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U11 Eyes190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U11 HTV33290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U11 Life290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U11 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U11 Plus Ultra390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U12 Life390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC U12 Plus290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Velocity 4G290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC X920D/ X920E/ BL83100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC X920S/ Butterfly S/ BO68100190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HTC Windows Phone 8X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%