Bảng Giá Pin Điện Thoại Huawei

Bảng Giá Pin Điện Thoại Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Huawei 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 6A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 7C Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei 9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei A199190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Acsend G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Ascend P6 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Ascend P6/ P7 mini/ G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Bee190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Enjoy 7S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Enjoy 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Enjoy 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G Play Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G7 Plus/Y6 II/CAM-L21/HB396481EBC190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G7/ HB3748B8EBC,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G7300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei G9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei GO5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei GR5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei GR5 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei GR5 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei GT3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei GX1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Hol U19190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Holly190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Holly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor 6/ H60-L01/ L02/ L11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor 6/ X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor Pad 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor T1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor V8/ HB376787ECW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor V9/ HB376994ecw190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Honor X2 ELite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Huawei Y7 Prime/ Honor 7/ G628/ G620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Ideos S7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei M2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Mate 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Mate 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Mate 9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Mate 9 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Mate S CRR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Mate SE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Matte 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Matte 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nexus 6P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Note 6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Note 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Note 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova 2 Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova 2i290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova 2i/ HB356687ECW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova 3e290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Nova Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P Smart290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P1 XL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P20290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P20 Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P20 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P20 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P6 S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P7 Mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P8 Lite 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P8 Max290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P9 Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P9 Lite 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P9 Lite Mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P9 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei P9/ HB366481ECW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Porsche290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei T1-701U/S8-701290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei V8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei View 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei XT2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y3 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y31290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y36290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y5 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y5 II290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y5 Prime 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y5 Prime 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y541290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y6 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y6 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y6 II290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y6 II Compact290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y6 Prime 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y6 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y611290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y625290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y7 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y7 Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y7 Pro 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Y9 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei Ascend Mate MT1-U06290,00006-12 ThángGiảm 3-20%