Bảng Giá Pin Điện Thoại Lenovo

Bảng Giá Pin Điện Thoại Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Lenovo K3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K3 Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K3 Note/ BL243/ K50-T5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K3/ A6000/ A6010/ BL242190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K320T190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K4 Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K5 2018190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K5 Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K5 Play190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K6 Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K8 Note190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K8 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K860190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K900190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K910L190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo K920190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe K5 Plus390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe P1A42390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe P1m390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe P2/ P2A42/ P2C72/ BL262390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe S1390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe SHot390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe X/ BL215/ S960390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe X2390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe X2 Pro390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe X2/ BL231/ S90390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe X3390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe Z390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe Z2390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe Z2 Plus390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Vibe Z2 Pro390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Viber S1/ BL250390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Z2 Pro390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Z400390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Z4070390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Z5390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Z5070390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Z510390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Z90390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo ZUK Edge390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo ZUK Z1390.00006-12 ThángGiảm 3-20%