Bảng Giá Pin Điện Thoại LG

Bảng Giá Pin Điện Thoại LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số diđộng bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin LG 11T740-GH30K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 11T740-GH50K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 13Z940-G.AT5SA190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 13Z940-G.AT7WA190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 13Z940-GH5BK190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 13Z940-GT30K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 13Z940-GT3HK190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 13ZD940190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 14U530190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 42D1F/ LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 45F1F/ LG Aristo M210/ K8 / K350 / US375 / X240L / US215190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 46G1F / K20 / K20 Plus / MP260 / VS501 / LV5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 46ZH X210 / LG K7/ K330/ K8 / K350 / US375 / X240L / US215190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG 49SF / G4C/ G4S/ H735/ G4 mini190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Aristo190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Aristo 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Aristo 2 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Aurora Xnote S430190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Aurora Xnote S530190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG BL-47TH/ F350/ G Pro 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG BL-52UH/ Optimus L70/ D320/ D280/ D285/ L65 Dual190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG BL-59JH/ P715/ L7 II Dual190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG BL-T10/ GPad V500190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG BL-T16 G Flex 2/ H950/ LS996190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG D213/ BL-41ZH/ L50190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG D392/ F60 LTE 4G/ BL-41A1H190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG D820/ Nexus 5/ BL-T9190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG E500190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Escape190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Escape 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F100/ P895/ BL-T3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F120/ Optimus LTE Tag/ BL-49PH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F180/ E975/ E960/ Nexus 4/ BL-T5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F220/ Optimus GK/ BL-T6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F240/ E980/ E988/ BL-48TH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F340/ G Flex D955/ BL-T8190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F510190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG F60190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG FORTUNE190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG FORTUNE 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G Fino190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G Flex190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G VISTA290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G2 isai/ L22/ L23/ BL-T11190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G2 mini/ D620/ BL-59UH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G2/ BL- 54SG190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G2/ D802/ BL-T7190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G3/ D855/ BL-53YH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G4/ BL-51YF190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G5 SE190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G6 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G7190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G7 Plus Thinq190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG GRAM 13Z970-A.AAS5U1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG GX50K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG GX5GK190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG GX5SK190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG GX70K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG H340190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Harmony190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Harmony 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K10190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K10 2018190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K10 Plus 2018190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K10/ K410/ K420/ BL-45A1H190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K11190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K120E/ K4/ K120/ K3 / US110 / LS450/ BL-49JH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K20190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K20 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K30190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K4 2017190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K4 2017 X230190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K7190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K8 2017190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K8 2017 X240190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K8 2018190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K8 DUAL190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG K9190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG KX50K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L Bello190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L Fino190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L Flex190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L Prime190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L5000190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L60190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L7/ P700/ P750/ P705 BL-44JH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L70190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L80190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG L90190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Leon190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG LTE Tag190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Magna190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Nexus 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Nexus 5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Nexus 5X/ H790/ H791/ H798/ BL-T19190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Opimus Pad190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus 3D Max P725190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus 4X HD190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus F7/ L90/ L80/ D380/ F260/ LTE III/ BL-54SH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus G E970190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus G E975190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus G Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus GK190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus Hub E510190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus L3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus L4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus L5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus L7190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus L9190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus LTE II190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus LTE III190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus VU190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus VU II190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P220190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P300190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P500/ IP400N190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P760/ F200/ F160/ P870/ BL-53QH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P930/ P960/ P936/ LU6200/ SU640/ BL-49KH190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P940/ Prada/ BL-44JR190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P970/ E510/ E612/ L60/ BL-44JN190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG P990/ P920/ P925/ FL-53HN190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Pad 8.3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Phoenix 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Phoenix 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Prada190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Premier Pro190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Pro 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Q Stylus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Q6190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Q7190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Q8190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Q8 X800K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Realm190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Rebel 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG RISIO190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Stylo 3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Stylo 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG T32 / LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G600190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Table V400190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG UT50K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V10190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V10 H900190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V10 VS990190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V10/ BL-45B1F190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V20190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H918/ BL44E1F190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H918/ BL44E1F (Tháo máy)190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V30190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V30S ThinQ190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V35 ThinQ190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Volt 2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Wine190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X Charge190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X Fast190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X Power190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X Power/ K220/ BL-T24190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X STYLE190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X Venture190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X300190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X4 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X400190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X401190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X5 2018190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X5 LM-X510K190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X5 LM-X510S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG X500190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Xnote N450190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Xnote P210190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Xnote Z450190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Zero H650 BL-T22190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Zone 4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG ClassF620190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Fiesta2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG Optimus LTE LU6200190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG SignatureEdition190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG TributeDynasty190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V34IsaiBeat190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG V35PlusThinQ190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LG G Pad X 8.0"/ V520/ V521/BL-T20190.00006-12 ThángGiảm 3-20%