Bảng Giá Pin Điện Thoại Mobiistar

Bảng Giá Pin Điện Thoại Mobiistar

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Mobiistar E Selfie190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar E1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Grand190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Max (2018)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo Power190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Touch Bean 402C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 402M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 402S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 414190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 452C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 452T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Kat 402C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Kat 452190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Touch Kem 432190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504Q190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 512190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Luna Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime 508190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime 558190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yollo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuki190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zena190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo J2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%