Bảng Giá Pin Điện Thoại Nokia

Bảng Giá Pin Điện Thoại Nokia

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số diđộng bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Lumia 640XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 1020/ BV-5XV190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 1320/ BV-4BWA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 1520/ BV-4BW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 2.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 2520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 3.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 3/ HE319190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 430190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 430/ 532/ BN-06190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 435190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 435/ 520/ 525/ BV-5J/ 530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 5/ HE336190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 532190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 535/ 540/ N830/ BL-L4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 6 2017/ HE335190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 6.1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 6.1 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 6/ HE316190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 610/ PB-3L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 630/ 635/ BL-5H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 636190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 638190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 640/ BV-T5C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 640XL/ BV-T4V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 720/ N625/ 4GWA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 730/ BV-T5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin NOKIA 8 SIROCCO190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 8/ HE328190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 820/ BP-5T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 8800 Arte190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 8800 Carbon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 8800 Siroco190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 920/ 4GW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia 925/ BL-4YW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Asha 225/ BL-4UL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia HE338 / Nokia 2 / TA-1029190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 1020190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 1320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 1520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 550/ BL-T5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 620/ 1350/ BP-5H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 650/ BV-T3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 810190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 810/ 822/ BP-4W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 830/ BV-L4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 928/ BV-4NW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 930190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 930/ BV-5QW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950/ BV-T5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950XL/ BV-T4D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia Icon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia N8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia N9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia Lumia N952190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia N800/ N9/ BV-5JW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia N900/ BP-6EW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X/ BN-01190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X2/ BV-5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia X7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Nokia XL/ BN-02190,00006-12 ThángGiảm 3-20%