Bảng Giá Pin Điện Thoại Sky

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻkhông phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòngđể lại số diđộng bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Sky 840S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A606190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A760190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A760S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A770K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A800S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A830 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A840190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A870190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A890190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A910190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky A920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT- 6700M / A710/ A730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-6800M/ A760/ A770/ A780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7000M/ T100190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7100M/ A800/ A810/ A820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7200M/ A830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7300M/ A840190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7400M/ A850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7500M/ A860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7600M/ A870190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7700M/ A880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7800M/ A890190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-7900M/ A900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky BAT-8100M/ A910/ A920/ Vega Iron 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky ELite 5.0LW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky ELite 5.5L Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky ELite 6.0L Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky ELite 7.0L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky ELite PHotOPro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Fuego 4.0D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Fuego 4.5D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Fuego 5.0 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky HD9500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Pantech Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Pantech Marauder190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Pantech Perception190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Pantech Renue190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Pantech V955/ LP35280V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Pantech VYBE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Platinum 6.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Platinum 7.0 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky T100K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky v950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky v955190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Vega 850L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Vega Iron 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Vega Iron A870S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Vega No 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sky Vega S5 A840 SP190,00006-12 ThángGiảm 3-20%