Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Sony C3 Dual/ C3/ D2533/ T3/ D5103/ D5106/ LIS1546ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony C5/ Xperia X/ Z4/ F5122/ F8131/ E5553/ E5506/ LIS1579ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony C5302/ M35H/ Xperia SP/ LIS1509ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR/ BA950190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony FLIP SVF14N26SGB190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony L35H/ Xperia ZL/ LIS1501ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony LT18i/ LT15i/ X12/ BA750190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony LT22i/ Xperia P/ AGPB009-A001190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony LT25i/ LT26i/ BA800190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony LT26W/ LIS1489ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony LT30i/ LIS1499ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653/ LIC1621ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony PCG 81114L390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony PCGA-BP2E/ PCG-GR200/ PCG-GR250/ PCG-GR300/ PCG-GR Series390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony PCGA-BP2R/ PCG-R505/ PCG-R600/ PCG-Z505 Series390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony PCGA-BP2T/ PCG-TR Series390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony PCGA-BP2V/ PCG-V505/ PCG-Z1/ VGN-B Series390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony PCGA-BP71/ PCGA-BB8Z/ PCGA-BP1N/ PCGA-BP71/ PCGA-BP71A/ PCGA-BP71BB/ PCGA-BPN1/ PCG-FR/ PCG390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony SGP-T111190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony ST15i/ ST17i/ EP500190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony ST25i/ Xperia U/ BA600190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony ST27i/ Xperia Go/ AGPB009-A003190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony X Compact/ F5321/ LIS1634ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony X/ F8131/ F5122/ LIP1624190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony XA/ XA Dual/ E5/ F3311/ F3313/ F3111/ F3113/ F3115 / LIS1618ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 / C7/ LIP1641ERPXC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125/ LIP1635ERPCS190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia acro HD190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia C190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia C4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia E4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia E4/ E2105/ E2115/ LIS1574ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia E5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia GX190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia ion190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Ion/ LT28i/ LIS1485ERP190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia L1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia L1/ Xperia X F5121/XA1 ULTRA/ LIP1621ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia L2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia M2 Aqua190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia M3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia M4 Aqua190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia M4 Aqua/ E2303/ E2306/ LIS1576ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia M5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia S190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia sola190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia T2 Ultra190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia T2 Ultra/ E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203/ D5303/ LIS1554ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Tablet Z/ Z1/ LIS3096ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia UL190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia X Compact190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia X Dua190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia X F5122190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia X Performance190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony XPERIA XA F3115190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA Ultra190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA Ultra Dual190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA1 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412/ LIS1653ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA1 Ultra190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XA2 Ultra190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ Premium190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232/ F8332/ F8331/ MT27i/ LIS1632ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K/ LIS1648ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341/ LIP1645ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ2 Compact190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ2 Premium190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266/ LIP1655ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia XZs190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z/ C6602/ C6603/ Xperia M2/ C2305/ Xperia C/ C2305/ LIS1502ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z1 mini/ Z1 Compact/ A2S0-04F/ LIS1529ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z1S/ C6916/ LIS1532ERPC250190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z2190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z2A/ D6563/ ZL2/ LIS1547ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z3190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z3 Compact190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z3 Plus190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z3+/ Z4/ E6508/ AGPB015-00190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z4190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z5190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z5 Compact190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z5 mini/ Z5 compact/ XA Ultra/ LIS1594ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z5 Premium490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia Z5/ E6603/ E6653/ LIS1593ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony XZ190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J/ LIP1642ERPC490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z Ultra/ C6802/ XL39H/ LIS1520ERPC490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z1190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z1/ C6902/ L39/ LIS1525ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z2/ Z2V/ Z3V/ LIS1543ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z3 D6603/ D6643/ D6616/ LIS1558ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z3 mini/ D5803/ D5833/ M55W/ C4/ E5303/ E5603/ LIS1561ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508/ LIS1585ERPC190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Z5 Premium Dual/ LIS1605ERPC490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Sony Xperia TX390.00006-12 ThángGiảm 3-20%